Leiligheter til aktive eldre – midt i byen!

Aleris Park er et botilbud til aktive eldre, med sentral beliggenhet i samme kvartal som Aleris Sykehus på Frogner i Oslo. Målet med Aleris Park er å skape gode og trygge bovilkår for eldre som fortsatt klarer seg godt i egen bolig, med et veltilpasset helse- og omsorgstilbud. 

I alle våre omsorgstjenester er vi opptatt av at folk er forskjellige. Også seniorer har ulike preferanser, og én fellesløsning passer ikke nødvendigvis for alle. I Aleris Park utvikler Aleris ulike helse- og omsorgstjenester, praktisk bistand og sosiale aktiviteter tilpasset behovene til hver enkelt beboer. Du trenger ikke å være pleietrengende når du flytter inn i Aleris Park, men du har tryggheten i å vite at du har tilgang på helse- og omsorgstjenester dersom sykdom eller alderdom gjør at du etterhvert får et slikt behov. Vi ønsker at våre beboere skal leve sine egne liv, i trygge omgivelser, med mulighet for sosiale, kulturelle og bevegelsesorienterte tilbud.

Hos oss leier beboerne individuelle leiligheter, med de samme husleiebetingelsene som andre utleieleiligheter. Leilighetene er utstyrt med trygghetsalarm og kan utstyres med velferdsteknologiske løsninger etter individuelle behov. Leietakere vil ha tilgang til hjemmesykepleier, praktisk bistand og sosiale tilbud.

I tillegg har bygget en husvert som jobber med generell administrasjon av bygget og beboerne, og et team av dedikerte mennesker som sammen ønsker å skape dette til et flott sted å bo. Her kan eldre leve et aktivt, trygt og godt liv i eget hjem.

Telefon

Ring oss på 941 64 633

Ring

Kontakt oss